Home Page

Herstel van innerlijk vermogen

Wat willen we met ons leven? Doorgaan in het oude, bekende stramien, in een vermeende veiligheid, of willen we nieuwe wegen inslaan? Gaan we door met zaken die ons van buiten af worden opgelegd, of beslissen we zelf, in vrijheid keuzes te maken?

Onze innerlijke vrijheid is ons grootste goed. Daarin kunnen we verbinding leggen met onze diepste wensen en mogelijkheden.  Dit is ‘Zie de mens’, in verbinding met eigen spirituele en geestelijke dimensies.

We worden uitgenodigd te komen tot herstel van het ‘eigen innerlijk vermogen’.  Het vermogen een nieuwe horizon te zien, en deze vorm te geven.  Een horizon waarin verbinding met ‘al wat leeft’ een natuurlijk gegeven is.

Om te komen tot het herstel van het innerlijk vermogen, houd ik in kleine kring mediatiebijeenkomsten.

Mediatie
Mediatiebijeenkomsten


Hadewych Werner