Aanroep van de Liefde

Laten wij vanuit een stille belangeloze liefde
een straal van warmte daarheen zenden
waar deze straal opgevangen kan worden
en herkend kan worden in ieders eigen vrijheid.

Dat het licht van de geest
de liefde in de ziel
en de kracht van de menselijke persoonlijkheid
de verbinding moge leggen
over de gehele wereld.

Van hart tot hart
van ziel tot ziel
van geest tot geest,
opdat zal komen
de nieuwe aarde
in de nieuwe hemel.”

©2009 Zohra Noach, Zohra Noach Foundation. Uit: Tempelorde voor Universele eenheid; een eigentijdse liturgie voor een spirituele persoonlijkheidsontplooiing. De tekst van de ‘Aanroep van de Liefde, werd als gebed uitgesproken tijdens de vieringen vanuit de Tempelorde voor Universele Eenheid.

De tekst mag in ongewijzigde vorm worden overgenomen. Daarbij dient zowel de bron als de naam van de auteur worden vermeld.

Teksten
Home page