Geestelijke Weerbaarheid

Geestelijke Weerbaarheid
Geestelijke weerbaarheid is het natuurlijke gevolg van het bewaken van onze eigen innerlijke authenticiteit en autoriteit. Gemakkelijk om te zeggen, maar dan moet je je authentieke zijn wel bewust zijn en de kracht hebben om daar werkelijk in te durven gaan staan.

We verzwakken onze geestelijke weerbaarheid door al die kleine dingen waarin we onszelf afwijzen en intimideren. In alles wat je jezelf oplegt, jezelf verwijt enzovoort, wordt je kwetsbaar voor wat aan negativiteit op je af komt. De schil die ons afhoudt om vanuit ons authentieke zijn te leven, bestaat uit vastgeroeste denkpatronen, onvrije emoties en gewoontes. Wij noemen dit onze ‘schaduwzijden’. We hoeven daarbij niet meteen aan iets heel ernstigs te denken.

Wanneer wij de negativiteit naar onszelf vanuit oude programmeringen leren loslaten, zal dit automatisch leiden tot geestelijke weerbaarheid en de innerlijke vrede die daarbij hoort. Door onze menselijke persoonlijkheid in Eenheid met ons authentieke zijn te brengen, creëren we een stevig innerlijk anker om ongehinderd onze weg te gaan. Zo worden wij Geestelijk Weerbaar.

Relevantie in deze tijd
Hoe kunnen wij ons weren tegen overtuigingen en maatschappelijke structuren die niet bij ons zelf passen? Is de oplossing dat we gewoon ons pad volgen? Kunnen wij dat dan? De huidige ontwikkelingen op aarde vormen een dringende uitnodiging aan de mens om zijn authentieke zijn bewust te worden en daar naar te gaan leven.

Leergang Geestelijke Weerbaarheid
De Leergang is een nadere uitwerking van de ‘Zeven kernkwaliteiten van de Mens’ zoals gegeven door Zohra Noach. In de Leergang wordt een bepaalde systematiek aangereikt hoe je je een nieuwe houding naar jezelf eigen kunt maken. Dit is een houding om met je innerlijke strijdpunten om te gaan. Het begint met een proces om je aandacht inwaarts te richten en bewust ruimte te maken in jezelf. In deze ruimte kan de werking van geest plaatsvinden. Zo kun je komen tot een ruimer bewustzijn en tot herstel van je oorspronkelijke energieën.

Home