Mediatie

In samengaan met geestelijke dimensies zijn, in beelden en begrippen, dertien mediaties tot mij gekomen. Ze zijn gegeven voor de mens van nu, om te komen tot een nieuwe ordening. In deze nieuwe ordening staat de mens, in eenheid met de hem omringende wereld, centraal. Een wereld waarin recht gedaan wordt aan het wezen van ‘al wat is’, in liefde voor de schepping. De mediaties zijn aangereikt opdat in ieder mens zelf, de eigen ordening herkend kan worden. Deze ordening zal altijd in samenhang blijken te zijn met hetgeen die mens omgeeft. Dit kan alleen herkend worden door het eigen innerlijk van de mens en vorm gegeven worden in samenwerking met de mens, wanneer hij zich hiervoor openstelt. Zijn hart is de poort hiertoe.

Mediatie is een bekend begrip in de Nederlandse taal. Het betekent ‘bemiddeling’. Ik gebruik het woord in een specifieke betekenis. De bemiddeling bij deze mediaties bestaat uit het leggen van een brug vanuit het dagelijkse zijn van de mens naar het eigen wezen, zijn unieke Zelf. In het leggen van deze verbinding worden we begeleid en bijgestaan vanuit geestelijk en spirituele dimensies. De verbinding, die er in wezen altijd is en is geweest, kan hierdoor in eenheid herkend en ervaren worden. In de opeenvolging van de mediaties kan de verbinding hersteld, bestendigd worden. Het gaat hierbij om persoonlijke, unieke en authentieke ervaringen. Ze zijn in overeenstemming met het eigen wezen, de eigen levenssituatie en levensweg en komen in vrijheid tot de mens die deelneemt aan de mediaties.

De mediaties zoals ik ze heb beschreven, zijn te zien als een specifieke vorm van geleide meditaties, gericht op het bewust worden van Eenheid. Ze zijn ontstaan vanuit eigen diepe ervaringen, tijdens momenten van stilte en afstemming. Hierbij stelde ik steeds innerlijk vragen over het verloop van wat me gebeurde. Zo zijn de verschillende stadia ontstaan die in elke mediatie doorlopen worden. Ze leiden naar een steeds dieper niveau van herkenning en bewustwording van ons unieke Zelf en hoe hiermee innerlijk in verbinding te komen, als ook met de eigen geestelijke begeleiding.

Zo vormen ze een ‘training’ in het ‘in verbinding komen’. De beleving staat hierbij centraal. Aandacht voor ‘de mens die we in het dagelijks leven zijn’, is hierbij van evenredig groot belang. Zo kan dat wat we ervaren hebben, deel gaan uitmaken van wat zich in ons leven afspeelt, de uitdagingen waar we voor staan en de vragen die het leven ons stelt. Op deze manier kan een nieuwe ordening ontstaan, op weg naar universele Eenheid: ‘Zie de Mens’.

Lees verder
Mediatieboek: ‘Zie de Mens’
Home