Mediatiebijeenkomsten

Komend voorjaar hopen we weer te starten met een nieuwe serie van Dertien Mediatiebijeenkomsten.

De bijeenkomsten bestaan uit een ‘geleide meditatie’, de Mediatie zelf. Hierin wisselen gesproken tekst, stiltemomenten en muziek elkaar af. Daarna is er gelegenheid ervaringen uit te wisselen en kan er op persoonlijke vragen ingegaan worden.  Deze horen onvermijdelijk bij het proces dat we gaan tijdens de innerlijke reis die in gang is gezet  met de serie van de Dertien mediaties.

De mediatiebijeenkomsten houd ik samen met mijn man George Remkes.
Zij vinden plaats in kleine kring, om de 2 á 3 weken. Dit in overleg met de deelnemers.

De muziek waar we gebruik van maken is innerlijk gehoorde muziek van mijn man.

Heeft u hier interesse voor of vragen over, dan kunt u gebruik maken van het contact formulier op deze website.

Mediatie
Homepage