Nieuwe Ordening

In samengaan met geestelijke dimensies zijn, in beelden en begrippen, dertien mediaties tot mij gekomen. Ze zijn gegeven voor de mens van nu, om te komen tot een nieuwe ordening. In deze nieuwe ordening staat de mens, in eenheid met de hem omringende wereld, centraal. Een wereld waarin recht gedaan wordt aan het wezen van ‘al wat is’, in liefde voor de schepping. De mediaties zijn aangereikt opdat in ieder mens zelf, de eigen ordening herkend kan worden. Deze ordening zal altijd in samenhang blijken te zijn met hetgeen die mens omgeeft. Dit kan alleen herkend worden door het eigen innerlijk van de mens en vorm gegeven worden in samenwerking met de mens, wanneer hij zich hiervoor openstelt. Zijn hart is de poort hiertoe.

Mediatie
Homepage