Teksten vanuit het veld van Eenheid

Voorbeeld tekst 1:

In dit veld van Liefde

“In dit veld van Liefde, in dit grote veld van Liefde, waar u allen deel van uitmaakt, in dit grote veld van Liefde, bestaan zorgen over hetgeen nu over uw wereld gaat. In dit grote veld van Liefde, bestaat mededogen en medeleven met hetgeen u allen doormaakt aan onzekerheden op zoveel fronten van uw leven en op zoveel fronten van het sterven. Niets lijkt meer overeen te komen met enig punt van overeenstemming wat u in uzelf heeft herkend en heeft onthouden en opgeslagen als waarheid en geweten.

Alles, alles voor u mens wordt opnieuw in een nieuw daglicht gesteld, opdat gij mens opnieuw in uzelf de waarde van de grote hier achterliggende stuwende kracht van schepping en levengevende energie zult kunnen gaan herkennen en begrijpen. Begrijpen dat gij hier deel vanuit maakt en begrijpen dat u hier onlosmakelijk mee verbonden bent en dit geheel ook mede bepaald. U bepaald mede hoe dit veld van uw wereld, in welke richting zij zich zou kunnen begeven. U mens bepaald mede wat van node is om deze uw wereld te redden van een grote catastrofe.

Niets of niemand zal gespaard blijven in dit grote spektakel wat nu over uw wereld gaat. Ieder mens, nu op aarde, heeft hier, hoe klein ook, zijn aandeel aan gehad in dit of eerdere of meerdere levens. Het lijkt het somberste verhaal, u ooit gegeven, doch het is de oproep om de ziel te herkennen en de bezieling in alles wat in uw leven is gegeven.

Dit is nu waar de mens zich op kan richten, dit is nu wat de mens niet alleen troost kan geven, maar ook hoop en vooral vervulling als hij zich hier op kan richten en zich hier aan kan geven.

Wij vragen u met grote oprechtheid, als een grote dringende oproep: ‘Mens, herken u zelf’. Herken uw medemens, herken uw medeschepselen. Herken uw wereld die is gegeven in Liefde en die ontstaan is uit Liefde. Dit grote kloppende Hart, wat overal in klopt, zo gij uw oor maar te luisteren wilt leggen en u zich wil oprichten uit de slaap waar u zich al eeuwen in bevindt.

Zo ja mens, Wij zijn bij u en begeleiden u en zo ja mens, gij overgegane mens, ervaar dit als een richtsnoer, als de bundel van licht die u kunt volgen, die u wenkt en roept, in goed vertrouwen. Richt u hier naar en weet dat u zich hier naar, hier aan kunt overgeven in het vertrouwen dat dit de weg is die u nu kunt gaan. U zult opgewacht en verder begeleid worden, als u u hiervoor openstelt, al is uw wens nog maar zo klein, als er maar een sprankje van hoop en verlangen in u aanwezig is naar een weten, zal deze wens opgevangen worden en herkend worden en u zal begeleid worden van gene zijde.

Lieve mens, maar gij krachtige mens en gij overgegane mens, laten wij in Eenheid onze weg vervolgen, zodat kan komen, ‘deze nieuwe aarde in deze nieuwe hemel’*.

AUM

* Deze zinsnede is overgenomen uit de tekst Aanroep van de Liefde.

Aanroep van de Liefde
Teksten
Home page