Teksten

In verbinding met ‘het veld van Eenheid’  

Sinds 1989 ontvang ik teksten vanuit Geestelijke dimensies. In het begin hadden deze teksten, die ik innerlijk hoorde, vooral betekenis voor mijn eigen persoonlijke groei en inzicht en voor mijn man. De laatste jaren ervaar ik tijdens afstemming, dat ik me bevindt, in wat genoemd wordt ‘het veld van Eenheid’, waarin de woorden die gezegd willen worden tot me komen. Ze hebben diepgaande betekenis voor mijzelf, maar kunnen ook voor veel meer mensen van betekenis zijn.

Ze bevatten handreikingen en oproepen. Het zijn regelmatig oproepen onze innerlijke weg aandacht te blijven geven en ons in onszelf af te stemmen op de wereld die niet alleen op het materiële is gericht. Ze bevatten de uitnodiging ons te verbinden met die Geestelijke dimensies en met gelijk gestemden om zo het morfo-genetische, energetische veld van Licht en Liefde te versterken. Ook aan hen die zijn overgegaan, zijn overleden in deze verwarrende tijd, zijn de woorden gericht. Ook zij worden toegesproken en uitgenodigd zich te laten opgenomen in het grote veld van Liefde.

Boeken
Teksten vanuit het veld van Eenheid
Gedichten