Vervolg Mediatie

Het toelaten van deze unieke ervaringen, kan het loskomen van emotionele of fysiek belaste aspecten teweegbrengen, die in het onderbewustzijn van de mens nog aanwezig zijn. Door naar deze aspecten te kijken, kunnen ze in hun ware gedaante gezien worden, na te zijn ontdaan van een te grote mate aan bezorgdheid, angst of schuldgevoel. De boodschap die hierachter schuilgaat, kan zich zo vrijer en zuiverder tonen. In de ‘trigger points’ of de verstrengelingen ligt dikwijls de sleutel tot de oplossing. Ze dienen als poort naar verlossing.

‘Light shines upon you
In the darkness of night
To reveal and untie your boundaries
And entanglements from ages,
the ages of mankind so far from home.’


Mediatie
Home page