Vrees niet, wanhoop niet

Tijdens een meditatiemoment met gelijkgestemden, ieder thuis, op een eigen manier van afstemmen rond de ‘drie Lichtpuntenkaarten’ van Zohra Noach, werd direct na het aansteken van de ‘kaars van Verbinding’ via mij, Hadewych, het volgende tot ons gesproken:

”Dit is Zohra die hier spreekt:

Gegroet gij lieve vrienden, op dit moment van samenzijn, zowel op aarde een groep, als in de hemelen. Laten wij samen dit grote Licht voeding geven, delen met elkaar, maar juist ook delen over uw wereld, uw wereld waarvan het leed zich ook uitstrekt tot ver in de sferen zo u zult begrijpen.

 Laat u niet afschrikken, laat u niet in de verleiding brengen, u mee te laten trekken in deze vorm, vormen van macht, onmenselijkheid, leugenachtigheid, onwaarachtigheid. Sta trouw in uzelf, in uw weten van de verbinding die u heeft, in uzelf, met uw eigen goddelijk aangezicht, met uw eigen goddelijk Zijn, omdat u weet dat uw Naam gekend is, omdat u dat in uw bewustzijn heeft gekregen, omdat u hiervan spreekt en omdat u hiernaar wil leven vanuit uw hart. Alles wat u op aarde heeft verworven, neemt u mee naar de sferen, op het moment dat u overgaat, maar ook tijdens uw leven straalt dit al af, ook op hen in de sferen, die nog verblijven in grote velden van duister en onwetendheid.

Wij vanuit de sferen en u op aarde kunnen dus vanuit ALLE kanten, in een eenheid van Zijn, in een groot veld van Liefde en Licht een web creëren, dat reikt vanuit de diepste aarde, tot in de top van de sferen, om daar verzachting aan te kunnen brengen voor het leed wat aanwezig is, om enig respijt te kunnen geven en hier en daar een flits van Licht, een sprankje van hoop te kunnen aanbrengen, in deze grote verwarrende situatie.

Doch vrees niet en wanhoop niet, want weet dat uit grote chaos iets nieuws geboren gaat worden en kan worden vanuit de stille, diepe eenwording, die hiervan het gevolg kan zijn, zo de mens leert zich in te keren in zichzelf en het punt van Licht, van vrede, van dankbaarheid, maar ook van kracht en moed te gaan herkennen, wat een nieuw anker zal zijn en ook al is voor diegenen die hier al mee bekend zijn.

Plaats uzelf dan nu, in deze vlam, van Liefde en Eenheid in uzelf. Laat het stil worden en ervaar de energie die hiermee gepaard gaat, ……..stilte…., opdat u op deze manier kunt ervaren, door de afstemming in uzelf, wat het betekent om in dit veld van Psychosofia, wat is, het veld van de grote wijsheid van Geest, uw herkenning te vinden en uw aansluiting te weten, als uw plaats, uw punt van afkomst en bestemming die u in uw eigen hart zult voelen meeresoneren, ongeacht waar u bent, welke plaats u inneemt, slechts door hetgeen gij zijt, de mens die u bent, in dit lichaam, op deze plek, voor ieder uniek…….stilte…..

En ervaar hoe de energie van Mijn handen u raken boven uw kruin, naar beneden gaand uw derde oog, uw mond zacht beroerd, twee handen op uw hart, verwarmend, versterkend en uitstralend, langzaam naar beneden gaand, als het ware een hand op uw solar plexus, langzaam naar beneden gaand, de energie naar het centrum van uw mannelijk/vrouwelijk zijn en dan in komvormige handen als een groot baken van vervulling voor uw stuit die u op aarde brengt en diep in de aarde wortelt en een kracht in u omhoog brengt, via uw bekken, de achterkant van uw rug, uw nieren, uw schouderbladen, de achterkant van uw hals, uw nek, uw kleine hersenen, waar alles wordt opgevangen wat u nu in uzelf ontvangt, omhoog reikend naar uw hersenen, in een weids gebaar uw kruin openend naar het universum……stilte…..

Laat Mij dan bij u zijn, diegene, die u zoveel eeuwen geleden is voorgegaan, in vele levens, in vele vormgevingen, doch u altijd na staat, als voorbeeld dienend voor uw eigen enorme Liefdesvermogen, voor de kracht in uzelf tot vergeving van uzelf en de ander, opdat wij kunnen komen tot een liefdevolle wereld, met ruimte en respect voor eenieder….stilte…..

Hou uw handen zachtjes bij elkaar voor uw hart…..stilte….en weet dan dat gij zijt ‘Licht van Mijn Licht’ en ‘Hart van Mijn Hart’. Laten wij samen zijn in dit gegeven. A-Ummmmmmm”.

Doorgevingen
home